WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA! WPŁAĆ DAROWIZNĘ!


Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian.

Kto może nam dać darowiznę?

Darczyńcą może być niemal każdy (pełnoletnia osoba fizyczna) i/lub osoby prawne (firmy, spółki itd.). Stowarzyszenie Oświatowe im. Stefana Batorego prowadzące Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena, może korzystać z ofiarności zarówno jednych, jaki i drugich. Darowiznę można przekazać na dowolnie wybrane cele statutowe naszego stowarzyszenia.

Warto! Co z tego mamy?

Przede wszystkim satysfakcję, że wsparliśmy działalność organizacji, której działania cenimy, a jej cele są nam bliskie.
Z przekazania darowizny można mieć jednak również "korzyść" finansową.
Jaką? Np. dając organizacji darowiznę w wysokości 100 zł, można odliczyć od dochodu 18 zł (lub 33 zł, jeśli zrobi to osoba w drugim przedziale podatkowym) w deklaracji PIT.

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna by można było ją odliczyć od podatku?

Darowizny od osób fizycznych:

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy naszej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy naszej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Jak przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać jednorazowo na konto lub ustawić stałe polecenie zapłaty i regularnie wspierać nasze działania.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego;
20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 20
Bank PEKAO S.A. Vo/Lublin
67 1240 1503 1111 0010 0681 3319
w tytule przelewu wpiszmy: darowizna na cele statutowe pożytku publicznegoPrzypominamy! Przekazaną darowiznę można odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu).

Czy darowizna i przekazanie 1% podatku to, to samo?

W przypadku darowizny przekazujemy własne środki, zaś przekazując 1% podatku decydujemy, gdzie trafią pieniądze (podatki), które należą do Skarbu Państwa.
Mechanizm 1% kierowany jest wyłącznie do organizacji posiadających status pożytku publicznego, natomiast darowiznę można przekazać każdej organizacji pozarządowej.
Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku, czyli podatnik nie ma wpływu na wysokość odpisu, w przypadku darowizny darczyńca sam ustala jej wysokość.
1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego, natomiast darowiznę należy jej przekazać osobiście.

DZIĘKUJEMY! Wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne!