Piszemy listy!

Klasy drugie postanowiły wziąć udział w akcji pt.„Piszemy listy”!

Rozpoczęliśmy korespondencję z rówieśnikami zamieszkującymi inne województwa. Nawiązaliśmy kontakt z wychowawczynią klasy II "a" z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Fundacji Mozaika w Częstochowie. Jest to klasa integracyjna, 13-osobowa (3 dziewczynki i 10 chłopców).Pisanie listów podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza część polegała na omówieniu budowy listu i jego treści (uczyliśmy się również poprawnego adresowania). Druga część, to pisanie, ostatnia zaś, to wspólne wybranie się na pocztę i wysłanie przesyłki. Nasze listy zostały wysłane i podobno sprawiły naszym odbiorcom dużo radości! Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź!

(1/7): 1/7 (2/7): 2/7 (3/7): 3/7
(4/7): 4/7 (5/7): 5/7 (6/7): 6/7
(7/7): dsc_1234.jpg