XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do poezji Józefa Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi

(1/5): (2/5): (3/5):
(4/5): (5/5):