Darczyńcy dla Społecznych Szkoł im. H. Ch. Andersena - podsumowanie remontu wakacyjnego 2019


Szanowni Państwo!

29 października 2019 r. zorganizowaliśmy w gmachu naszych szkół spotkanie podsumowujące tegoroczny wakacyjny remont. Koordynatorka z ramienia szkół Pani wicedyrektor Magdalena Taźbirek zaprosiła przedstawicieli sześciu firm, które zdecydowały się wspomóc nasze szkoły rzeczowo, bądź finansowo. Po części oficjalnej: przemówieniach i prezentacji podsumowującej remont, mieliśmy okazję obejrzeć krótki program artystyczny, przygotowany przez przedstawicieli uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Całość zakończyliśmy na planowaniu kolejnych współnych działań.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie darczyńcom, jak i nauczycielom, którzy zechcieli przeznaczyć większą część wakacji na pracę na rzecz "Andersena"!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji >>>