Marsz Pamięci. Upamiętnienie likwidacji ochronki dla dzieci żydowskich

(1/4): (2/4): (3/4):
(4/4):