Szkoła w obiektywie

(1/11): sala edukacji wczesnoszkolnej (2/11): sala edukacji wczesnoszkolnej (3/11): sala edukacji wczesnoszkolnej
(4/11): gabinet logopedyczny (5/11): gk.jpg (6/11): sala lekcyjna
(7/11): kącik zabaw (8/11): sala lekcyjna (9/11): pracownia przyrodnicza
(10/11): pracownia przyrodnicza (11/11): salka do zajęć terapeutycznych