RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Towarzystwo Oświatowe im. Stefana Batorego w Lublinie informuje, że na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (dz. u. z 2020 r., poz. 1604) dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 

Tym samym dyrektor szkół prowadzonych przez TO tj. Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej im. H. Ch. Andersena oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. H. Ch. Andersena podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w dniach 05-09 października br.

 

Szczegółowe informacje przekazywane są za pośrednictwem wychowawców klas oraz znajdują się na klasowych skrzynkach e-mail.

 

Czasowe zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej 5-9 października 2020 r.

02 października 2020