RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Dokumenty do pobrania

Pobierz

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej 

Szkoła podstawowa

Pobierz

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Pobierz

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Szkoła podstawowa

Pobierz

Zwolnienie z lekcji religii

Szkoła podstawowa

Pobierz

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Szkoła podstawowa

Pobierz

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie

Szkoła podstawowa

Pobierz

Zgoda na publikację wizerunku dziecka

Szkoła podstawowa

Pobierz

Zwolnienie z zajęć lekcyjnych

Pobierz

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Liceum Ogólnokształcące

Pobierz

Zwolnienie z lekcji religii (uczeń niepełnoletni)

Liceum Ogólnokształcące

Pobierz

Zwolnienie z lekcji religii (uczeń pełnoletni)

Liceum Ogólnokształcące

Pobierz

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Liceum Ogólnokształcące

Pobierz

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie

Liceum Ogólnokształcące

Pobierz

Zgoda na publikację wizerunku dziecka

Liceum Ogólnokształcące