RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Nauczyciele w naszych szkołach to zaangażowani i wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem, każdy z nich posiada wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Wielu ukończyło studia podyplomowe i posiada uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. Stale doskonalą swoje umiejętności i metody pracy, aby zapewnić uczniom w pełni nowoczesne nauczanie. Misja naszych szkół sprawia, że od nauczycieli oczekuje się nie tylko bardzo dobrego przygotowania merytorycznego, dlatego osoby u nas pracujące posiadają takie cechy jak: empatia, ciepło i cierpliwość, otwartość i szacunek dla każdego, dystans do siebie oraz umiejętność cieszenia się nawet z małych sukcesów.

Przemysław Płoszczak
Dyrektor Szkół im. H. Ch. Andersena

 

Magdalena Taźbirek
Wicedyrektor Szkół im. H. Ch. Andersena

Wychowawca klasy III a LO, język niemiecki, nauczyciel wspomagający

 

Monika Sochal
Wicedyrektor Szkół im. H. Ch. Andersena

Wychowawca klasy 5a SP, nauczyciel wspomagający

 

Anna Jasińska

Psycholog SP

 

Eliza Czarnacka

Psycholog LO, nauczyciel wspomagający

 

Klaudia Czaja

Psycholog LO, wychowawca klasy II b LO, nauczyciel wspomagający

 

Arkadiusz Durbajło

Psycholog SP, nauczyciel wspomagający

 

Angelika Duda

Wychowawca klasy 1a SP, edukacja wczesnoszkolna

 

Katarzyna Bort-Zielińska

Wychowawca klasy 2a SP, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

 

Marzena Mackiewicz-Radomska

Wychowawca klasy 2b SP, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

 

Ewa Morawska-Płoszczak

Wychowawca klasy 3a SP, edukacja wczesnoszkolna

 

Marta Marzec 

Wychowawca klasy 3b SP, edukacja wczesnoszkolna

 

Justyna Kosior

Wychowawca klasy 4a SP oraz klasy 8a SP, nauczyciel wspomagający

 

Karolina Kuberczyk

Wychowawca klasy 6a SP oraz klasy 8b SP, przyroda, biologia, chemia

 

Marta Grankowska

Wychowawca klasy 6b SP

 

Paweł Kawka 

Wychowawca klasy 6c SP, matematyka, technika, nauczyciel wspomagający

 

Dorota Mazur

Wychowawca klasy 7a SP, wychowanie fizyczne

 

Paulina Tutalak-Rozwałka 

Wychowawca klasy 7b SP, nauczyciel wspomagający

 

Mateusz Dąbrowski 

Wychowawca klasy I a LO, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Justyna Jasińska

Wychowawca klasy II a LO, język angielski

 

Ewelina Wojdylak 

Wychowawca klasy III b LO, biologia, integracja sensoryczna

 

Piotr Błądek

Matematyka, fizyka, informatyka

 

Anna Boczek

Chemia

 

Andrzej Bodzak

Historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

 

Beata Budzyńska

Matematyka

 

Małgorzata Cytacka

Język polski, nauczyciel wspomagający

 

Jarosław Figura

Scena Młodego Aktora - zajęcia teatralne

 

Katarzyna Forysiuk

Język angielski

 

Agnieszka Kalinowska

Język polski

 

Elwira Kasperek

Język polski

 

Agnieszka Kieracińska 

Język angielski

 

Anna Kolaszyńska

Matematyka

 

Anna Kot

Nauczyciel wspomagający

 

Karolina Kozłowska-Korneszczuk

Terapia neurologopedyczna

 

ks. Grzegorz Majkut

Religia

 

Katarzyna Rejmak

Nauczyciel wspomagający

 

Beata Ruchlicka

Nauczyciel-wychowawca w świetlicy, zajęcia logopedyczne

 

Nikoleta Serdak

Muzyka, muzykoterapia

 

Anna Smolak

Terapia neurologopedyczna

 

Elżbieta Szefler

Plastyka, arteterapia

 

Magdalena Ufnal

Zajęcia logopedyczne, nauczyciel wspomagający

 

Krystyna Wasilewska

Język angielski

 

Wanda Wojciechowska

Matematyka

 

Paweł Woźniak

Religia, informatyka

 

Zbigniew Wójcik

Wychowanie fizyczne