RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Historia szkół Andersena 

Historia Społecznych Szkół im. Hansa Christiana Andersena sięga roku 1990, kiedy postanowiono stworzyć tzw. "szkołę środka" dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Inicjatywa ta wyszła od grupy nauczycieli i rodziców spotykając się z zaskakująco dużym zainteresowaniem. Pierwsze klasy, określone mianem autorskich, mogły zafunkcjonować już 1 września 1990 r. dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie. W tym samym roku reaktywowano Towarzystwo Oświatowe im. Stefana Batorego w Lublinie które dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób umożliwiło powołanie do życia Społecznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej. Rozpoczęła ona swoją pracę 2 września 1991 r.


Szkoła od początku liczyła osiem klas. Trafiły do nich dzieci, które nie potrafiły odnaleźć się w masowych szkołach podstawowych. Uczniom zapewniono indywidualizację nauczania. Nauczyciele i terapeuci zadbali o serdeczną atmosferę. Wszystko po to, aby rozbudzić w nich motywację do nauki i optymalne warunki dalszego rozwoju. Pierwszy rok szkolny zakończył się wspaniałą uroczystością - nadaniem szkole imienia Hansa Christiana Andersena. Od tej chwili szkoła posiadała swojego patrona i sztandar, a jej uczniowie mogli wzorować się na baśni o pisarzu, który zawsze pochylał się nad losem słabszych i pokrzywdzonych.


Szybko okazało się, że istnieje potrzeba kontynuacji nauki dla absolwentów szkoły i tak powstało Społeczne Terapeutyczne Liceum Ogólnokształcące, które swoją działalność rozpoczęło 1 września 1992 r. Liceum było z założenia kontynuacją nauki dla tych uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli podjąć nauki w szkołach zawodowych oraz istniejących liceach. Dlatego program nauczania objął oprócz przedmiotów ogólnokształcących także naukę różnych umiejętności przydatnych w codziennym życiu. W tej strukturze szkoły funkcjonowały do roku 1999, kiedy to, w wyniku reformy oświaty, powstały gimnazja. Od września 1999 r. do rodziny szkół Andersena dołączyło zatem Społeczne Gimnazjum, a od 2017 r. po najnowszej reformie oświaty Społeczne Szkoły Andersena znów funkcjonują pod dwoma szyldami - szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. 

 

Na przestrzeni niemal 30 lat działalności Społeczne Szkoły im. Hansa Christiana Andersena ewoluowały, dostosowując się do dynamicznie zmieniającego się rynku edukacyjnego w regionie. Niezmienna jednak pozostawała idea, która od początku przyświecała jej twórcom, mianowicie niesienie pomocy potrzebującym, bo wszyscy zasługują na równe szanse. Dzięki konsekwentnemu wcielaniu jej w życie, nasze szkoły ukończyło niemal 600 uczniów Wielu z nich kontynuowało naukę na wyższych uczelniach, odnalazło się na rynku pracy, założyło rodziny. Są naszą dumą udowadniając tym samym, że ta praca ma głęboki sens.