RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Szkoły uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina". Debatowano nad rolą Młodzieżowej Rady Miasta, jako organu doradczego przy Radzie Miasta Lublin oraz nad rolą Samorządów Uczniowskich w szkołach. Zwieńczeniem projektu było powołanie zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina, na czele którego stanął zastępca prezydenta Lublina, Pan Mariusz Banach. W jego skład wchodzą głównie miejscy urzędnicy, ale także młodzież i przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży. Naszych uczniów reprezentowali: Klaudia Ozyp, Jakub Sobstyl, Jerzy Wiśniewski, Agnieszka Przech, Kamil Siennicki i Wiktoria Stańko.

 

Konferencja "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży"

13 września 2018