RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Uczniowie klas I szkoły podstawowej, rozpoczęli ogólnopolski projekt edukacyjny "CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki", którego celem jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Projekt składa się z 3 modułów:
1. Fikuśne lekturki spod chmurki,
2. Zwierzęce lekturki spod chmurki,
3. Polskie lekturki spod chmurki,
W każdym z nich uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania. Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.
Projekt koordynuje Pani Marta Marzec.

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny - Czytam z klasą

16 września 2019