RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Uczeń klasy III a Gimnazjum Jerzy Wiśniewski w ramach projektu "100 rocznica odzyskania niepodległości" przedstawił prezentację multimedialną pt. "Powstanie styczniowe". Prezentacja wyróżniała się bogatą szatą graficzną oraz zawierała istotne treści merytoryczne.
I część poświęcona była sytuacji międzynarodowej ziem polskich zaboru rosyjskiego w pocz. II poł. XIX w. oraz genezie powstania z uwzględnieniem manifestacji politycznych oraz polityki Aleksandra Wielopolskiego.
II część stanowiła swoistą kronikę przebiegu powstania w poszczególnych częściach zaboru rosyjskiego z uwzględnieniem reperkusji międzynarodowych zrywu niepodległościowego. Ostatnia część przedstawiała schyłek i upadek powstania oraz jego skutki.

 

Powstanie Styczniowe - prezentacja multimedialna

23 stycznia 2019