RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

W ramach uzupełnienia zajęć z biologii i techniki uczniowie klas III gimnazjum oraz I i II liceum zwiedzili Oczyszczalnię ścieków "Hajdów" w Lublinie. Celem wycieczki była integracja wiedzy nabytej na lekcjach biologii i techniki dotyczącej ochrony wód z bezpośrednią obserwacją procesów oczyszczania, powiązanie wiadomości dotyczących źródeł zanieczyszczenia wód, sposobów ochrony zasobów wodnych oraz zwrócenie uwagi na konieczność oszczędzania wody. W czasie zwiedzania uczniowie mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie procesów rozdzielania mieszanin np. proces sedymentacji oraz możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków. Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę z zakresu biologii, chemii, techniki oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

 

Wizyta w oczyszczalni ścieków

30 kwietnia 2019