RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Po spotkaniu z uczniami szkoły podstawowej przyszedł czas na prezentację i pogadankę ze starszymi uczniami naszych szkół. Pan Kamil Gieroba - organizator oraz moderator spotkania przedstawił prezentację o tematyce szkodliwości narkotyków oraz innych środków zmieniających świadomość, w tym dopoalaczy. Omówił szkodliwość spożywania napojów energetycznych oraz przedstawił zadania, jakie stoją przed Służbą Wiezienną w kontekście resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności.
Serdecznie dziękujemy za wizytę i pouczające szkolenie!

 

Zagrożenia czyhające na młodzież i dzieci oraz ich konsekwencje - Wizyta funkcjonariuszy Służby Więziennej

04 grudnia 2018