RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że od dnia 25 maja w związku z decyzją MEN uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły. Tym samym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej szkolną "Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2".


W związku z bezpieczeństwem Państwa dzieci prosimy także o wnikliwe zapoznanie się z deklaracją oraz oświadczeniem rodzica. Zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie takowych dokumentów podczas pierwszej obecności w szkole. Prosimy o zastosowanie się do zasad opisanych w procedurze.
Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy klas.


Szkolna procedura bezpieczeństwa

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

 

Informujemy ponadto, że również od 25 maja uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli możliwość skorzystania z zajęć rewalidacyjnych (zajęcia oznaczone, jako rewalidacja w IPET) na terenie szkoły.


Zajęcia będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.


Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy klas.
Z uwagi na konieczność stworzenia harmonogramu zajęć, prosimy o przekazanie wychowawcom telefonicznej deklaracji uczestnictwa do dnia 21 maja. Dziękujemy!

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły

18 maja 2020