RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Szanowni Państwo!
Na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...), oraz decyzji Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu wszystkich jednostek systemu oświaty od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r., dyrektor szkoły podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 12-13 marca 2020 r.
W tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców nie mających możliwości pozostawienia ich pod opieką w miejscu zamieszkania.
W dniach 16-25 marca 2020 r. wszystkie zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Prosimy obserwować komunikaty oraz stronę szkoły. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 marca 2020