RODO - klauzula informacyjna

Statut LO

Dokumenty szkolne:

Statut SP

Poradnia PP

OKE Kraków

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty

Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego

Multimedia:

Copyright © Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena 

SPOŁECZNA TERAPEUTYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. HANSA CH. ANDERSENA W LUBLINIE

zsst.andersen@wp.pl
ul. Przyjaźni 20 
20-314 Lublin
81 441 34 36

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że od 1 marca 2021 roku rozpoczynamy rekrutację do klas na rok szkolny 2021/2022 oraz czasowo wznawiamy rekrutację na wolne miejsca.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie uzupełnionej deklaracji wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na adres rekrutacja@szkolyandersena.lublin.pl 
 

Do dwóch tygodni od otrzymania deklaracji zatelefonujemy do osób wyrażających chęć udziału w rekrutacji, celem ustalenia dogodnego terminu spotkania.

 

Deklaracje przesłane lub złożone w sekretariacie po zamknięciu pierwszego etapu rekrutacji będą brane pod uwagę tylko w rekrutacji dodatkowej na tzw. wolne miejsca.
 

W związku z ograniczoną ilością miejsc, spotkanie rekrutacyjne ma na celu dobranie uczniów do klas pod kątem możliwie optymalnego oddziaływania
edukacyjno-terapeutycznego.

 

Pobierz
.doc

Pobierz
.pdf

Deklaracja wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 
Szkoła Podstawowa

Pobierz
.doc

Pobierz
.pdf

Deklaracja wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 
Liceum Ogólnokształcące